} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Požiarnu ochranu nesmieme podceňovať

Ochrana nášho majetku je veľmi dôležitým aspektom nášho každodenného života. Existuje však jedna vec, ktorú chránime ešte častejšie! Áno, správne, jedná sa o náš život a život našich blízkych, ktorý chránime. Ochrana životov v kontexte s ohňom je veľmi diskutovaným a v dnešnej dobe aj prepracovaným odborom. Hovorí sa mu požiarna ochrana. Poďme sa pozrieť, ako je to v praxi, napríklad v prípade, keď sa rozhodneme zaobstarať protipožiarne uzávery.

protipožiarne uzávery

Požiar je v rodinných domoch najnebezpečnejšie v noci, kedy ľudia spia. Rýchlo vznikne, rýchlo sa šíri a ak nás neupozorní požiarny hlásič alebo domáci maznáčik, mnohokrát je neskoro a nemáme kadiaľ utiecť z horiaceho pekla. Preto sa začalo pracovať na legislatíve a rôznych osvetových podujatí hasičov, kedy spoločnosť zoznamujú s nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Príčiny vzniku požiaru

Najčastejším spôsobom, ako požiar v domácnosti vznikne je skrat na elektroinštalácii alebo elektrickom zariadení. Ak je totiž vada na elektroinštaláciu alebo zariadenie, môže dôjsť k vzniku skratu a následne rozšírenie nebezpečného požiaru. Uviedol som najčastejšie, samozrejme existuje aj veľa iných spôsobov, ako môže požiar vzniknúť.

Legislatívne boj proti požiaru

  1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
  2. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
  3. Vyhláška MV SR č. 94/2004
  4. Vyhláška MV SR č. 169/2006

Odolnosť proti požiaru

Parameter, ktorý vypovedá o tom, ako dlho stavebnej konštrukcie alebo iné prvky, odolávajú účinkom ohňa a žiary. Časový úsek sa uvádza v minútach v základnej hodnotovej stupnici 1 S, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Najčastejšie sa požiarna odolnosť meria týmito spôsobmi:

  • Skúškou,
  • Výpočtom,
  • Porovnávaním podľa legislatívy a noriem.

protipožiarne uzávery

Protipožiarne vráta

Najlepšie je prevencia, aby sme zamedzili vôbec vzniku požiaru. Bohužiaľ sa vždy tak nestane a rovnako dôjde ku vzniku požiaru. V tejto chvíli je najdôležitejšie zabezpečiť, aby zamedzilo šíreniu požiaru. V priemyselnej oblasti k tomuto slúži protipožiarne uzávery, ktorá sa od štandardných príliš nelíši ale sú konštrukčne uspôsobené, aby dokázala zamedziť šíreniu požiaru po objekte.

(Average rating NAN on 0 rating)
Chcete tu publikovať článok alebo získať hodnotný spätný odkaz? Píšte!

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dodávateľ webu: Agentura Weboo

Copyright © 2022 - created by Joomla4